Jakie efekty daje outdoor?

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez BrandScience w ciągu ostatnich lat reklamę zewnętrzną należy traktować jako inwestycję, przynoszącą niemal 3-krotny zwrot zainwestowanych środków. Z badań tych wynika również, że outdoor w połączeniu z innymi mediami nie tylko powiększa zasięg rozpoznawalności produktu, ale również wzmacnia przekaz reklamowy. Wpływ reklamy zewnętrznej na sprzedaż wzrasta trzykrotnie przy zwiększeniu nakładów z niskich do średnich, a podwaja się po kolejnym wzroście nakładów.

Oczywistym jest, że planując rozbudowane działania marketingowe, analizuje się spodziewane efekty kampanii. Wiarygodne wyniki można uzyskać dopiero opierając się na znacznej liczbie przypadków, co w standardowych warunkach jest niezwykle
czaso- i pracochłonne.

Prezentujemy poniżej wyniki niezależnej analizy przeprowadzonej przez niezależną firmę doradztwa strategicznego (Kubuj Strategia) w listopadzie 2011 roku. Rozpatrzonych zostało 420 case’ów kampanii reklamowych prowadzonych w Polsce przez trzy firmy outdoorowe (Cityboard Media, News Outdoor oraz Grupę Ströer) w latach 2006-2011.

Analizy wykonano na podstawie wyników badań ponad 400 tysięcy osób, a następnie uzupełniono również dodatkowymi danymi z dwóch źródeł: Expert Monitor i TGI.

Dane te posłużyły do stworzenia specjalnego modelu, obrazującego wyraźną zależność pomiędzy liczbą nośników wykorzystanych w kampanii, a jej efektem (zapamiętanie).

Najważniejszym wnioskiem pomocnym w planowaniu kampanii reklamowej jest informacja, że outdoor skutecznie buduje znajomość marek, a większa liczba nośników, użytych podczas kampanii reklamowej, pozwala osiągnąć jeszcze lepsze efekty w porównaniu z mniejszymi kampaniami. Pozwala nam to proponować reklamodawcom rozwiązanie odwołujące się do spodziewanej efektywności kampanii reklamowej, a nie jedynie do wielkości oczekiwanego audytorium. Wyraźnie odróżnia to outdoor od wszystkich innych mediów reklamowych. Przewidywalność efektów kampanii outdoorowych to najważniejsza korzyść płynąca dla klientów ze stosowania tego modelu.