Badanie – kampania “Asteroid”

W lipcu i sierpniu 1998 roku agencja reklamy zewnętrznej Cityboard Media przeprowadziła eksperyment badawczy – kampanię Asteroid. Eksperyment miał na celu udowodnienie, że możliwe jest wykreowanie marki za pomocą samej tylko reklamy zewnętrznej, bez wsparcia innych mediów. Medium wykorzystywanym w kampanii były cityboardy, nośniki o formacie 6 x 3 m2, wolnostojące, oświetlone, usytuowane prostopadle do...

Czytaj więcej

Wykorzystanie Internetu do badania efektywności kampanii outdoorowych

Ciekawą alternatywą dla tradycyjnych badań marketingowych są badania CAWI (Computer Assisted Web Interview). Zalety badania w Internecie: Realizacja badań na dużych próbach w krótkim czasie. Badania dedykowane, szyte na miarę (w odróżnieniu od badań omnibusowych). Realizacja badań na terenie całej Polski lub w wybranych ośrodkach miejskich (możliwość geotargetowania ankiet) Możliwość wykorzystania multimediów i graficznych elementów...

Czytaj więcej

Jakie efekty daje outdoor?

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez BrandScience w ciągu ostatnich lat reklamę zewnętrzną należy traktować jako inwestycję, przynoszącą niemal 3-krotny zwrot zainwestowanych środków. Z badań tych wynika również, że outdoor w połączeniu z innymi mediami nie tylko powiększa zasięg rozpoznawalności produktu, ale również wzmacnia przekaz reklamowy. Wpływ reklamy zewnętrznej na sprzedaż wzrasta trzykrotnie przy zwiększeniu nakładów z...

Czytaj więcej

Model efektywności kampanii outdoorowych

Każdy klient inwestując swój budżet reklamowy chciałby wiedzieć, jakich efektów może się spodziewać. BADANIE Przewidywalny efekt outdooru. W listopadzie 2011 roku niezależna firma doradztwa strategicznego Kubuj Strategia przeprowadziła niezależną analizę 420 case’ów zgromadzonych na rynku polskim w latach 2006-2011 przez trzy firmy reklamy zewnętrznej (Cityboard Media, News Outdoor oraz Grupę Ströer). Łącznie analizy wykonano na...

Czytaj więcej

Badanie – Mleko Śniadaniowe

W ramach projektu badawczego, przez okres jednego miesiąca (luty 2011 r.), eksponowano plakaty reklamujące fikcyjny produkt – Mleko Śniadaniowe. Layout pojawił się łącznie na 350 ekranach typu cityboard (6×3 m) w największych polskich aglomeracjach: Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie, Wrocławiu oraz na Śląsku. Po czterech tygodniach ekspozycji reklamy Mleka Śniadaniowego rozpoznawał ją praktycznie co...

Czytaj więcej

Oko w oko z konsumentem

Oko w oko z konsumentem – pierwsze w Polsce etnograficzne badania reklamy zewnętrzne. Cityboard Media jako pierwsza firma reklamy zewnętrznej zbadała sposób konsumpcji outdooru i jego wpływ na konsumentów. Przeprowadzone badania dostarczyły wiedzy na temat tego, co przeciętni mieszkańcy miast – Malinowski lub Kwiatkowska – w reklamie lubią a czego nie, co jest dla nich nudne,...

Czytaj więcej

Ocena atrakcyjności nośników – clutter

W styczniu 2009 r. Pentor przeprowadził dla Cityboard Media badanie, dotyczące obserwowanych zmian w branży oraz atrakcyjności nośników reklamowych w zależności od ich otoczenia.  W opinii badanych największą zaletą reklamy zewnętrznej jest jej masowy charakter oraz skuteczność w promowaniu firmy/marki. Reklamodawcy częściej niż media planerzy i media buyerzy wskazywali na takie zalety reklamy zewnętrznej jak skuteczność i...

Czytaj więcej

Badanie Profil konsumenta cityboardów

Outdoor to medium najbardziej naturalne w odbiorze, nie jest przy tym deklaratywne – aby zobaczyć przekaz eksponowany na nośniku reklamy zewnętrznej wystarczy tylko chodzić po ulicach. Każdy z nas – niezależnie od płci, wieku, stanu majątkowego, rodzinnego czy wykształcenia – przemieszcza się po miastach. Każdy – ale czy wiemy, kim naprawdę jest konsument reklamy zewnętrznej...

Czytaj więcej

Rapid Eyetracking

Rapid Eyetracking – wybór skutecznej kreacji reklamowej oparty o poznawczą analizę sposobu postrzegania Metodologia Śledzenie ruchów oka to metoda analizy zachowań poznawczych w zakresie badania pierwszego wrażenia i postrzegania kreacji reklamowych. Samo badanie eye tracking polega na śledzeniu poznawczych procesów postrzegania – najbardziej bazowych i naturalnych, zarówno w procesach jawnych i utajonych dla naszej świadomości....

Czytaj więcej

Badanie efektywności elementów 2D

Wprowadzenie Cityboard Media, jako lider wielkoformatowej reklamy zewnętrznej i prekursor badań outdooru na polskim rynku, potwierdziła w niezależnym badaniu potencjał i efektywność kampanii reklamowych z wykorzystaniem elementów 2D. Celem badania zrealizowanego na zlecenie Cityboard Media przez Laboratorium Komunikacji i Reklamy, według metodologii BROADWAY, było wykazanie jak działają oraz jak efektywne są reklamy plakatów wzbogacone o...

Czytaj więcej