Współpraca z USWPS

Cityboard Media we współpracy ze Uniwersytetem SWPS realizuje projekt – studia podyplomowe „Psychologia w marketingu i reklamie – skuteczność w działaniu”.

To unikalna propozycja edukacyjna skierowana do przedstawicieli sektora MŚP, pracowników działów marketingu i sprzedaży oraz domów mediowych i agencji reklamowych – tych wszystkich, dla których lepsze zrozumienie psychiki i zachowań konsumentów jest niezbędne w codziennej pracy oraz karierze naukowej. To także przykład partnerstwa „akademii” i biznesu, którego celem jest wykorzystanie potencjału nauki w działalności gospodarczej.
Pracodawcy, konkurencyjny rynek pracy, szybko zmieniającą się rzeczywistość ekonomiczna wymuszają ustawiczne kształcenie. Life Long Learning – 3 x L to sprawdzony model rozwoju osobistego, a studia podyplomowe są jego najbardziej dostępną formą. Dodatkowy dyplom akademicki to realna szansa na lepszą prace, łatwiejsze przekwalifikowanie, szybszy awans i wyższe wynagrodzenie oraz realizację osobistych ambicji. Studia „Psychologia w marketingu i reklamie – skuteczność w działaniu” łączą świat nauki ze światem biznesu – stawiają na pragmatyczne podejście do kształcenia, a jednocześnie gwarantują najwyższy poziom edukacji i ukończenie renomowanej uczelni.

Andrzej Falkowski
Andrzej Falkowski

Największym atutem tych studiów jest nauczanie praktyczne inspirowane biznesem zewnętrznym, co zdecydowanie ułatwi słuchaczom zrozumienie złożonych mechanizmów rynku i dostosowanie ich do własnych działań tak, aby odnieść sukces. Gwarantem tego jest prestiżowa kadra najlepszych naukowców polskich wzbogacona o praktyków-menedżerów firmy Cityboard Media oraz cenionych ekspertów z rynku marketingu i reklamy. Od lat wiadomo, że sukces zaczyna się w głowie – jego podstawą jest ciągle samokształcenie. Warto więc zyskać przewagę – deklaruje prof. Andrzej Falkowski, kierownik merytoryczny studiów, Uniwersytet SWPS.
„Psychologia w marketingu i reklamie – skuteczność w działaniu” to skuteczny sposób na wszechstronny rozwój i zdobycie nowych kompetencji. Oryginalny program studiów jest skoncentrowany na zrozumieniu mechanizmów psychologicznych rządzących konsumentami oraz wykorzystaniu najnowszej wiedzy z zakresu psychologii w tworzeniu i realizacji strategii marketingowych, projektów promocyjnych oraz kampanii reklamowych.

Andrzej Grudziński
Andrzej Grudziński

W Cityboard Media integralną częścią działalności naszej firmy są projekty CSR. Dlatego też razem z Uniwersytetem SWPS tworzymy studia, które są naturalnym rozwinięciem idei edukacji realizowanej od lat przez Instytut Cityboard Media. Nasi Klienci deklarują chęć kształcenia, które uwzględni ich indywidualne potrzeby. Specjalnie dla nich, oprócz uznanych naukowców, zaprosiliśmy równie wybitnych praktyków – Jakuba Bierzyńskiego, Roberta Narojka, Wojciecha Komosę, którzy od lat z sukcesem funkcjonują w polskiej gospodarce. To oni pokażą naszym studentom, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości i efektywnie prowadzić biznes – mówi Andrzej Grudziński, Pełnomocnik Zarządu Cityboard Media.
Studia podyplomowe „Psychologia w marketingu i reklamie – skuteczność w działaniu” to 186 godzin inspirujących wykładów i warsztatów, interdyscyplinarnych analiz, oryginalnych prezentacji oraz spotkań z ekspertami. Druga edycja studiów rozpocznie się w październiku 2016 roku. Zajęcia będą prowadzone dwa razy w miesiącu w weekendy w Warszawie – w SWPS oraz siedzibie Cityboard Media.

Program studiów oraz szczegóły dotyczące zapisów:
http://www.podyplomowe.pl