VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W ramach VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Cityboard Media będzie organizatorem panelu dyskusyjnego oraz warsztatów dla przedsiębiorców zainteresowanych rolą interentu w sprzedaży.

Ekspertami będą prof. Andrzej Falkowski z Uniwersytetu SWSP, dr Jacek Wójcik z SGH, a także Marcin Wojda z Cityboard Media.

Panel będzie miał tytuł „Internet w sprzedaży i marketingu”. Po części panelowej, zaplanowano warsztaty pt. „Komunikacja marketingowa w Internecie”, które poprowadzi dr Wójcik.

Profesor Andrzej Falkowski pracuje na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest też dyrektorem Instytutu Psychologii Ekonomicznej USWPS. Był stypendystą Fundacji Fulbrighta. Zajmuje się zastosowaniami wiedzy z psychologii poznawczej w kształtowaniu zachowań konsumenckich. Występuje jako ekspert sądowy w sprawach znaków towarowych. W pracy dydaktycznej tworzy programy zajęć specjalnościowych z psychologii zachowań konsumenckich i psychologii rynku na bazie utworzonych związków Katedry Psychologii Marketingu USWPS z biznesem. Temat wystąpienia profesora to: „Psychologia sprzedaży w Internecie.  Strategie cenowe, zaufanie do sprzedawcy i wizerunek marki”.

Dr Jacek Wójcik od ponad 20 lat zajmuje się zastosowaniem Internetu w marketingu, zarówno w uczelni (Szkoła Główna Handlowa) jak i własnej firmie. Współpracuje z biznesem w zakresie badań, jak i dydaktyki. Twórca i kierownik Podyplomowych Studiów Nowoczesnej Promocji w SGH. Obecnie działa aktywnie w Creative Communication Cluster (przy tworzeniu nowych produktów oraz w Radzie Klastra). Temat wystąpienia: „Komunikacja marketingowa w Internecie – mity, możliwości, ograniczenia”.

Marcin Wojda jest Pełnomocnikiem Zarządu ds. Sprzedaży w Cityboard Media. Od 16 lat zawodowo związany z reklamą zewnętrzną. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Ekonomii, specjalizacja Marketing oraz Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Orientalistyki, specjalizacja Stosunki Międzykulturowe. Ekspert, prelegent, wykładowca. Temat wystąpienia Marcina Wojdy: „Dlaczego online pomaga firmom w realizacji celów sprzedażowych?”.

Kongres odbędzie się w dniach 18-20 października w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach. Początek panelu „Internet w sprzedaży i marketingu” 19 października o godzinie 9:00. Rozpoczęcie warsztatów tego samego dnia o 11:30. Wstęp na wykłady i warsztaty jest wolny, ale wymaga rejestracji. Więcej na temat kongresu i sposobów rejestracji na stronie organizatora: Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.