SEMINARIUM Percepcja i kreacja reklamy a pozycjonowanie marki, Warszawa

Instytut Cityboard Media kontynuuje spotkania poświęcone zagadnieniom reklamy i psychologii dla przedstawicieli klientów i domów mediowych. Tematem ostatniego seminarium była „Percepcja i kreacja reklamy, a pozycjonowanie marki”. W czasie spotkania 29 marca 2007 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie wykład wygłosił prof. Andrzej Falkowski, a przedstawiciele LABoratorium Komunikacji i Reklamy zaprezentowali wyniki badań porównawczych plakatów wielkoformatowych wzbogaconych o element 2D.

prof. Andrzej Falkowski

Znaczenie percepcji i pamięci w tworzeniu afektu do reklam i reklamowanej marki.
Pozycjonowanie marki w reklamie w kontekście emocji pozytywnych i negatywnych oraz motywacji ukrytej.

Kacper Osiecki

Konstrukcja reklam a skuteczne pozycjonowanie własnej marki na rynku konkurencji.
Kontrolowanie pozytywnych i negatywnych skojarzeń w percepcji reklamy.

Dorota Reykowska, Kacper Osiecki

Prezentacja LABoratorium Komunikacji i Reklamy.
Sekrety skutecznej reklamy outdoorowej

Sekretów skutecznej reklamy outdoorowej nie sposób spisać w jednym podręczniku. Za odbiorem każdego plakatu kryje się szereg mechanizmów psychologicznych, które są uruchamiane w trakcie kontaktu z nim. Współczesna nauka wychodzi naprzeciw wszystkim zainteresowanym losami reklamy i dzięki silnemu zapleczu tak teoretycznemu, jak i empirycznemu pomaga wyjaśnić i zrozumieć te mechanizmy. Projektując reklamę outdoorową należy mieć na uwadze wiele istotnych czynników, które mogą przesądzić o efekcie końcowym, czyli skuteczności reklamy. Tak więc należy pamiętać, że outdoor komunikuje się z odbiorcą w niesprzyjających warunkach. Co to oznacza?

Po pierwsze, pomimo tego, że komunikat zawarty na reklamie jest statyczny, to z racji tego, że jego odbiorca znajduje się w ruchu, percepcja reklamy outdoorowej ma charakter dynamiczny.

Po drugie, odbiór reklamy w niesprzyjających warunkach pogodowych oraz o różnych porach dnia powoduje, że jej percepcja ma charakter zdegradowany. Szczególną uwagę należy skierować także na samych odbiorców komunikatu, którzy w swoim codziennym życiu nie przywiązują szczególnej wagi do reklam, nie poszukują ich aktywnie. Zatem w procesie tworzenia reklamy trzeba uwzględnić te ograniczenia i wyposażyć plakat w narzędzia przyciągające spojrzenia konsumentów. Prezentowane na spotkaniu Instytutu Cityboard Media wyniki badania, przeprowadzonego na zlecenie Cityboard Media, przedstawiają metodę, która w znacznym stopniu polepsza skuteczność reklamy. Badany plakat wzbogacony o element 2D (element wychodzący poza granice tablicy) jest lepiej zauważany na ulicy, charakteryzuje się lepszą czytelnością oraz bardziej zachęca konsumentów do działania.

Podsumowując, istnieje kilka podstawowych zasad, dzięki którym można konstruować skuteczne reklamy outdoorowe. W praktyce każda z nich wymaga jednak indywidualnego podejścia, i w tym miejscu szczególnie pomocne mogą okazać się wyniki badań pretestowych, które dostarczają cennych informacji oraz umożliwiają korektę reklamy.

Andrzej Falkowski
Andrzej Falkowski

Andrzej Falkowski

Profesor zwyczajny, pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Należy do International Society for Ecological Psychology oraz Association for Consumer Research. Był stypendystą Fundacji Fulbrighta. Autor i współautor książek z zakresu psychologii poznawczej i psychologii stosowanej (w dziedzinie zachowań konsumenckich i wyborczych), w tym: Television and Politics in Evolving European Democracies (1999), Psychologia zachowań konsumenckich (2001, wspólnie z Tadeuszem Tyszką) oraz Praktyczna psychologia poznawcza: Marketing i reklama (2002), Marketing Polityczny: Perspektywa Psychologiczna (2005, wspólnie z Wojciechem Cwaliną). Jest jednym z redaktorów Handbook of Political Marketing (1999), a od 2002 roku współredaguje Jural of Political Marketing.

Kacper Osiecki
Kacper Osiecki

Kacper Osiecki

Psycholog społeczny. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dyrektor badań w LABoratorium Komunikacji i Reklamy. Zajmuje się badaniem skuteczności reklam.

Dorota Reykowska
Dorota Reykowska

Dorota Reykowska

Psycholog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W LABoratorium Komunikacji i Reklamy zajmuje się działem Research & Development. Obecnie jest zaangażowana w rozwój pierwszych w Polsce badań neuromarketingowych.