SEMINARIUM Oko w oko z konsumentem – Badania etnograficzne, Warszawa

12 marca 2008 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie, odbyło się trzecie spotkanie Instytutu Cityboard Media. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki najnowszych etnograficznych badań konsumpcji outdooru, możliwości badania Eye Tracking oraz nowoczesne narzędzia do planowania kampanii reklamowych w Internecie.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja Pawła Krzyworzeki – Między syberyjską tajgą a dżunglą kapitalizmu – opowieść o współczesnej etnografii. Przedstawił on zakres znaczeń oraz przykłady interakcji człowieka z jego codziennym otoczeniem, będące przedmiotem badań antropologicznych i etnograficznych. Omówił metody badawcze współczesnej etnografii, a także cele podejmowanych badańetnograficznych, wśród nich: obserwacje rzeczywistości, poszukiwanie wymiarów i znaczeń kulturowych, emocjonalnych, społecznych i behawioralnych.

Celem spotkania było zaprezentowanie rzeczywistego sposobu konsumpcji outdooru przez konsumentów oraz możliwości jakie dają nowoczesne metodologie badawcze w planowaniu komunikacji reklamowej.

Prezentacja Julii Izmałkowej – Tam gdzie nawet oko nie sięga – badanie etnograficzne reklamy zewnętrznej poświęcona była pierwszym w Polsce etnograficznym badaniom konsumpcji outdooru, przeprowadzonym na zlecenie Cityboard Media, przez firmę Izmałkowa Consulting, specjalizujacą się w wykorzystywaniu badań etnograficznych dla celów marketingowych i biznesowych. Julia Izmałkowa przedstawiła metodologię przeprowadzonych badań: tzw. Metodę Cienia, metodę dzienniczka oraz fotografię i videografię a także ich niekwestionowane zalety w procesie poznania rzeczywistych zachowań konsumentów podczas konsumpcji komunikacji outdoorowej.

Podczas prezentacji omówione zostały codzienne zwyczaje i czynności konsumentów, w kontekście których dochodzi do odbioru komunikatu reklamowego, a także specyfika środka przekazu, jakim jest reklama zewnętrzna. Analizie poddano poziom zaangażowania generowany przez reklamę zewnętrzną oraz sytuacje skłaniające do zauważenia komunikatu i sprzyjające jego perswazyjności. Omówione zostały także język, symbole, obrazy i kolorystyka, które zapewniają skuteczną perswazję reklamy zewnętrznej. Prezentacja wyników etnograficznych badań konsumpcji outdooru, pozwoliła uczestnikom seminarium zapoznać się z unikalną wiedzą na temat percepcji i perswazji reklamy zewnętrznej w naturalnym środowisku konsumentów.

Wykład Bartosza Osińskiego – Eye tracking i inne metody obserwacyjne w badaniach outdooru w całości poświęcony był metodom obserwacyjnym w badaniach outdooru, a w szczególności metodzie Eye Tracking. Omówiona została zauważalność poszczególnych elementów reklamy, kolejność i czas oglądania tych elementów oraz ocena atrakcyjności przez odbiorcę reklamy.

Maciej Milewski i Bartosz Myśko zaprezentowali możliwości badania efektywności kampanii outdoorowych za pomocą narzędzi internetowych – Outdoor i Internet. Co można powiedzieć o najstarszym medium masowym wykorzystując najmłodsze medium masowe. Panowie przedstawili m.in. możliwości badania grupy konsumentów zainteresowanych ofertą, badania zapamiętywania kampanii outdoorowych przez ich odbiorców. Ponadto, autorzy prezentacji omówili badania efektywności reklamy zewnętrznej w Internecie, w tym możliwości pomiarów czasu reakcji na reklamę outdoorową. Przedstawili również istotną rolę statystyk oglądalności serwisu podczas pomiarów efektywności kampanii outdoorowych.

Paweł Krzyworzeka
Paweł Krzyworzeka

Paweł Krzyworzeka

Etnograf, członek European Association of Social Anthropologists i współtwórca Polskiego Instytutu Antropologii. Od wielu lat prowadzi badania etnograficzne na Białorusi, Syberii oraz w Polsce. W instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi autorskie zajęcia dydaktyczne, poświęcone m.in.: nowym technologiom, kulturze organizacyjnej, metodom badań terenowych. Obecnie kończy pracę doktorską poświęconą recepcji amerykańskich wzorców przedsiębiorczości w polskich warunkach społeczno-kulturowych, na przykładzie firm sprzedaży bezpośredniej. Specjalizuje się w przekładaniu wyników badań etnograficznych na potrzeby biznesu.

Julia Izmałkowa
Julia Izmałkowa

Julia Izmałkowa

Założycielka firmy Izmałkowa Consulting, która jako jedyna w Polsce specjalizuje się w wykorzystywaniu badań etnograficznych dla celów marketingowych i biznesowych. Współpracując ze specjalistami i ekspertami z różnych dziedzin, Izmałkowa Consulting realizuje badania, między innymi dla takich firm jak Philip Morris, MTV, Egmont, Eurobank, ING, Polski Lek, Agros, Pan Media Western.

Bartosz Osiński
Bartosz Osiński

Bartosz Osiński

Zajmuje się badaniami rynku od 11 lat; obecnie pracuje w GfK Polonia w Dziale Mediów, gdzie odpowiada za rozwój nowych technologii i metod badawczych.

Maciej Milewski
Maciej Milewski

Maciej Milewski

Po studiach, w 2002 roku zaczął pracę jako asystent w Katedrze Makrostruktur Społecznych KUL. W 2004 roku rozpoczął współpracę z Gemius SA. Specjalizuje się w badaniach ilościowych i rozwoju technik badawczych. Od marca 2005 roku odpowiada za działalność Interaktywnego Instytutu badań Rynkowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Autor publikacji i prelegent na licznych konferencjach poświęconych badaniom marketingowym i społecznym.

Bartosz Myśko
Bartosz Myśko

Bartosz Myśko

Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2005 roku w grupie Gemius SA, W Interaktywnym Instytucie Badań Rynkowych odpowiada za obsługę strategicznych klientów oraz doradztwo przy realizacji projektów badawczych. Jest także współodpowiedzialny za opracowywanie strategii pozyskiwania nowych klientów.