Instytut Cityboard Media w Krakowie

Projektowanie w reklamie – od teorii barw do psychologii kolorów – pod takim hasłem będzie przebiegało zaplanowane na 18 maja 2017 roku seminarium Instytutu Cityboard Media w Krakowie.

Spotkanie adresowane jest do klientów Cityboard Media. Zaproszeni goście powiedzą między innymi na co zwrócić uwagę przy projektowaniu reklamy, jakie dobrać kolory, co one symbolizują, czy jaki kolor nadaje się do reklamy jakich produktów.

Jednym z ekspertów będzie Martyna Gliniecka z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.  – Reklama stanowi jedną spójną całość, z którą stykają się nasi klienci. Ta spójność dotyczyć musi jednak wszystkich elementów reklamy: jej głównego przekazu, który ubrany w sensowne słowa, musi być opatrzony adekwatną grafiką. Bez ścisłej współpracy tych trzech elementów reklama nie może istnieć – ważne jest zatem, aby każdy z nich przemyśleć równie dokładnie. Prelekcja dotyczyć będzie podstaw wizualnych w projektowaniu reklam – doboru kolorów, layoutów, typografii, grafik, zdjęć; a także korzystania z zasad projektowania graficznego przy uwzględnieniu mechanizmów ludzkiego postrzegania – mówi Gliniecka.

Drugi z ekspertów to Marcin Wojda, Pełnomocnik ds. Sprzedaży w Cityboard Media. Wojda powie jak projekt może wpływać na efektywność reklamy i postara się udowodnić, że dobra kreacja to najlepsza inwestycja. Seminarium zakończy się warsztatami prowadzonymi przez Gliniecką.

Instytut Cityboard Media w Krakowie
Instytut Cityboard Media w Krakowie