Cityboard Media szkoli studentów USWPS

Cityboard Media jest jednym z wykonawców projektu „Rozwój u studentów i studentek kierunku psychologia oraz filologia angielska kompetencji oczekiwanych przez pracodawców”.

W jego ramach firma przeszkoli oraz zaprosi na wizyty studyjne studentów psychologii Uniwersytetu SWPS. Projekt jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów. W zadaniach realizowanych przez Cityboard Media udział weźmie 15 studentów psychologii. Projekt jest podzielony na warsztaty, zadania projektowe i wizyty studyjne. – Podczas warsztatów studenci zapoznają się z praktycznym zastosowaniem metod Customer Experience Management, Customer Feedback Management oraz Interactive Customer Evaluation, rolą outdooru w komunikacji marketingowej oraz wykorzystaniem nowych technologii w komunikacji marketingowej.

Postaramy się przybliżyć studentom wiedzę z zakresu kreacji plakatu wielkoformatowego, czy planowania kampanii reklamowej – mówi Marcin Wojda, Dyrektor Sprzedaży Cityboard Media, który wraz z Dariuszem Jankosiem i Wiktorem Balcerem realizuje projekt z ramienia Cityboard Media. Drugi moduł, czyli zadania projektowe, to okazja dla studentów, aby w grupach przygotować między innymi narzędzia badawcze. Na początku 2017 roku każdy ze studentów trafi do Cityboard Media na trzydniowe wizyty studyjne. Na koniec projektu każdy ze studentów otrzyma indywidualną ocenę opisową swojej pracy. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.