Masowa, miejska, dla mobilnych

Wysoka częstotliwość kontaktów

Największą grupą odbiorców kampanii outdoorowych są ludzie mobilni, aktywni, z potencjałem nabywczym, którzy dużą część swojego czasu spędzają przemieszczając się w przestrzeni miejskiej.

Outdoor jest w ich przypadku najbardziej skuteczny, gdyż kontakt z reklamą zewnętrzną mają praktycznie bez przerwy: jadąc samochodem, idąc ulicą, odwiedzając centra finansowe, handlowe i rozrywkowe, hipermarkety, sklepy, stacje benzynowe.

Wielki potencjał, atrakcyjność, bezpośredniość

Reklama zewnętrzna to medium o wielkim potencjale, z atrakcyjnym, oryginalnym sposobem komunikacji. Jest naturalna i bezpośrednia w odbiorze, dzięki czemu z powodzeniem konkuruje z innymi mediami. Odbiorcy mają kontakt z outdoorem wtedy, gdy przebywają poza domem, w przestrzeni miejskiej, w okolicznościach, w których zwykle – bardziej niż w domu czy w pracy – są nastawieni na silniejszy kontakt z otoczeniem. Również brak deklaratywności przemawia na korzyść reklamy zewnętrznej. Z zasady odbiorcy lepiej reagują na przekaz eksponowany na billboardach i poświęcają mu więcej uwagi, niż ma to miejsce w przypadku mediów, którym muszą zadeklarować swój czas lub wykonać jakąś czynność (kupić gazetę, włączyć radio, otworzyć przeglądarkę internetową). Pod względem bezpośredniości kontaktu oraz naturalności odbioru reklama zewnętrzna pokonuje bezwzględnie pozostałe media.

Prosty i skuteczny przekaz

Plakat reklamowy oferuje bardzo atrakcyjny i twórczy przekaz. Posługuje się słowem i obrazem w sposób zdyscyplinowany a jednocześnie kreatywny. Dobry plakata reklamowy operuje jasnym, zrozumiałym językiem i symbolem dostosowanym do grupy docelowej, co powoduje, że odbiorca od razu wie, co tak naprawdę zobaczył na plakacie. Kreatywność, ascetyczność, intryga i humor, twórczo wykorzystane elementy 2D i 3D to powodują, że ta forma przekazu jest wyjątkowa.  Dzięki temu outdoor świetnie eksponuje markę, produkt, usługę, do których przyciąga kolorem, kompozycją, pomysłem lub prostotą i jasnym przekazem. 

Wysoka częstotliwość kontaktów, długotrwałe działanie

Wysoka częstotliwość kontaktów
Wysoka częstotliwość kontaktów

Organizacja kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej gwarantuje, że niesiony przez plakaty przekaz zostanie dobrze zapamiętany przed odbiorców. Outdoor charakteryzuje się bardzo dużą częstotliwością kontaktów – dzięki wielokrotnemu obejrzeniu tej samej reklamy (bądź różnych reklam w ramach tej samej kampanii) w wielu miejscach w mieście, przekaz reklamowy jest przez odbiorcę z łatwością zapamiętywany. Reklama na outdoorze widoczna jest 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodni – jej długotrwałe działanie zwiększa szansę na zapamiętanie przekazu przez odbiorców.

Efektywna, o określonej skuteczności

Klienci korzystający z reklamy zewnętrznej oczekują, że otrzymają dokładne informacje dotyczące efektywności wybranego medium. Operatorzy najlepszych firm z tej branży na rynku polskim oferują klientom dane na temat wskaźników medialnych określających poziom kampanii (GRP, CPT, CPP). Stosują również w procesie planowania narzędzia pozwalające planować kampanie w oparciu o grupę docelową, takie jak segmentacja geodemograficzna i topograficzna. Pozwalają one ocenić koszty kampanii oraz jej zakładaną skuteczność. 

Najlepsza w wielkim formacie

Najlepsza w wielkim formacie
Najlepsza w wielkim formacie

Popyt na outdoor nie spada, mimo coraz większego udziału internetu. Klienci najchętniej wybierają nośniki z kategorii wielkoformatowych, czyli o powierzchni nie mniejszej niż 18 m2. Największe zainteresowanie budzą ekrany zlokalizowane w centrach miast i przy głównych trasach komunikacyjnych w miastach i wokół nich, co wynika z bardzo wysokiej efektywności takich nośników.

Rynek reklamy zewnętrznej

Według danych ogłoszonych przez Izbę Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej liczba nośników reklamy zewnętrznej wynosi obecnie 92 646 sztuk. W zestawieniu zawarte są nośniki wszystkich rodzajów, od standardowych przez poszczególne formaty oraz konstrukcje nietypowe, a także wykorzystywane wyłącznie czasowo konstrukcje naścienne.

Już od kilku lat największą popularnością cieszą się nośniki typu frontlight 6×3 (18 m2), które w opinii klientów gwarantują bardzo dobre efekty wizerunkowe. Ich liczba wynosi 14.513 szt., a z analiz wynika, że nośniki te wraz z z nośnikami typu citylight generowaly w 2011 r. blisko 60% przychodów z reklamy zewnętrznej.  Jednocześnie stale utrzymuje się tendencja do zmniejszania się ilości powierzchni tradycyjnych billboardów 12 m2 (od końca lat 90-tych XX w. do dziś ich liczba spadła z poad 55 tys. do zaledwie 20 tys.).

Stabilna jest sytuacja nośników wielkiego formatu 36 m2 i 48 m2 oraz typu backlight 18 m2 i 32  m2 . Pozostają one atrakcyjnym uzupełnieniem każdej kampanii out of home.

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej wyraża w tegorocznym raporcie nadzieję na zmiany w kwestii rozwoju segmentu citylight, i takie decyzje administracyjne, które spójnie będą regulować te zagadnienia. mając nadzieję winą za ten stan rzeczy obarczając brak odpowiednich koncepcji ze strony samorządów polskich miast. 

Wśród sektorów gospodarki największy udział w wydatkach na reklamę zewnętrzną ma: sprzedaż (24,22 %), telekomunikacja (12,43 %), rozrywka i kultura (11,36 %), żywność (6,57 %), usługi (6,13 %). Nieustająco głównymi klientami reklamy out of home pozostają sieci handlowe, hipermarkety i galerie, z udziałem wysokości 18,6 % w ciągu minionego roku oraz sieci telefonii komórkowej, z udziałem w wysokości 12, 6%.

Jednocześnie – niezależnie od znaczących zawirowań na rynku reklamowym i rynku mediów, reklama zewnętrzna utrzymała swoją dobrą pozycję i stanowi ważny element przy planowaniu oraz realizacji kampanii reklamowych i promocyjnych.

Dane na podstawie Raportu  Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej  wg stanu na dzień 31.12.2012 r.