Doba mediowa

Doba mediowa jest to całkowity czas poświęcony na konsumpcję mediów ogółem w ciągu doby. Człowiek spędza niemalże cały świadomy czas życia w towarzystwie mediów. Polacy codziennie konsumują media przez 9 godzin i 39 minut.

Outdoor ma w dobie mediowej bardzo duży, 20-procentowy udział. Oznacza to, że konsumenci codziennie poświęcają jedną godzinę i 56 minut tylko dla reklamy zewnętrznej.

Formy reklamy zewnętrznej

Nośniki outdoorowe to m.in. systemowe powierzchnie reklamowe o różnych wymiarach, panele naścienne, słupy reklamowe, gabloty zwykłe i podświetlane, citylighty, infoscreeny, itd. Nośniki reklamy zewnętrznej dzieli się przede wszystkim ze względu na wielkość i rodzaj oferowanej powierzchni.

W Polsce największą popularnością cieszą się nośniki o wymiarach 6×3 m.

konsumocja mediow w podziale na media
konsumocja mediów w podziale na media

Źródło: Badanie Consumer Connection System (CCS) zostało przeprowadzone przez grupę Aegis Media w listopadzie i grudniu 2010; zrealizował je instytut badawczy Ipsos Polska. Sondaż objął 3 tys. osób w wieku 15-64 lat, z których 1 tys. mieszka w całym kraju, a 2 tys. – w miastach mających minimum 100 tys. mieszkańców. To grupa reprezentatywna dla 27,2 mln Polaków.