Badanie Profil konsumenta cityboardów

Outdoor to medium najbardziej naturalne w odbiorze, nie jest przy tym deklaratywne – aby zobaczyć przekaz eksponowany na nośniku reklamy zewnętrznej wystarczy tylko chodzić po ulicach. Każdy z nas – niezależnie od płci, wieku, stanu majątkowego, rodzinnego czy wykształcenia – przemieszcza się po miastach. Każdy – ale czy wiemy, kim naprawdę jest konsument reklamy zewnętrznej i kto realnie widzi kampanie na naszych nośnikach?

W 2009 r. przeprowadziliśmy analizy, mające dać nam prawdziwy obraz odbiorców kampanii realizowanych na nośnikach Cityboard Media.

Do badań zastosowaliśmy wskaźnik IMPACT, czyli procentowy udział respondentów, którzy prawidłowo zapamiętali informacje (motywy tematyczne, obrazy, teksty) płynące z badanego plakatu, w odniesieniu do ogółu badanych osób.

Skupiliśmy się analizie wskaźnika IMPACT we wszystkich 133 badaniach PIT (Plakat Impact Test), zleconych w okresie 2002-2009.

Z naszych analiz wynika, że odbiorcami przekazu reklamowego outdooru w niemal równych częściach są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Grupy osób w przedziałach wieku 20-29 lat oraz 40-49 lat stanowią połowę wszystkich konsumentów cityboardów – są to zatem atrakcyjni nabywcy dóbr – ludzie młodzi, w których można wzbudzić przywiązanie do marki, oraz konsumenci bardzo świadomi, o stabilnej sytuacji życiowej, którzy raz przekonani do dobrego produktu zostaną przy nim na dłużej.

Ponad 67% świadomych odbiorców przekazu reklamy zewnętrznej to osoby ze średnim oraz wyższym wykształceniem, a co się z tym wiąże – w większości są to pracownicy umysłowi, uczniowie oraz studenci. Jednocześnie z analizy wynikało, że respondenci znajdowali się w grupie o dochodzie netto na gospodarstwo domowe plasującym się na poziomie średnim i wyższym.

Bardzo znaczącym wnioskiem płynącym z analizy jest informacja, że ponad 80% osób badanych korzystało z internetu codziennie. Z innych badań – kampanii „Mleka śniadaniowego” wynika, że Internet oraz outdoor wzajemnie się uzupełniają, a dobrze zaprojektowane kampanie na outdoorze z przekierowaniem na konkretne strony internetowe generują na nich znaczy ruch, czyli de facto wywołują wzrost zainteresowania odbiorców produktem, usługą lub marką.

Na końcu przeanalizowaliśmy również outdoor na tle innych form reklamy zewnętrznej, pytając respondentów o to, czy zapamiętali reklamy eksponowane na cityboardach również z innych mediów. Wnioski były jednoznaczne – kampanie wszystkich branż (FMCG, budowlana, finansowa, odzieżowa, telekomunikacyjna, motoryzacyjna) – mimo obecności w radiu, prasie, telewizji czy internecie – najlepiej kojarzona była jednak z nośnikami reklamy zewnętrznej. Potwierdza to teorię o skuteczności tej właśnie formy reklamy.

Badanie_profil_konsumenta_cityboardow Pobierz plik